Contact   

 

Tel: +972.77.7009252 Mobile: +972.50.6563720  Fax: 153.77.7009252

 

Search

עובדים על הפרטים הקטנים


הבית מאחורי הגבעה - הינה ההמשך...

כחלק מתהליך תכנון הגבעה ניתנה מחשבה לצמחייה שתגדל מתוכה, לצורך כך מכינים כיסי שתילה ומערכת השקייה שתועבר לתוכם. את כיסי השתילה מכינים מרשת צפופה יותר ומחברים לקונסטרוקציה בעבודת יד מורכבת. למעשה כל הגבעה היא עבודת יד. השלבים איטיים, דורשים מחשבה, העבודה נעשית מתוך תוכניות שהוכנו מראש ומחייבת מיומנות מהמבצעים וגם יצירתיות.13 views